Pojedynczy blok Bartosza Kurka, który zatrzymał Ervina N’gapetha.