Japończy ujawnili kto wystąpi w XIII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

cev.lu

 

Skład reprezentacji Japonii na tegoroczny Memoriał:

Kunihiro SHIMIZU
Daisuke SAKAI
Kentaro TAKAHASHI
Yuta MATSUOKA
Yoshifumi SUZUKI
Akihiro FUKATSU
Masashi KURIYAMA
Yuki ISHIKAWA
Yuta ABE
Daisuke YAKO
Akihiro YAMAUCHI
Hideomi FUKATSU
Masahiro YANAGIDA
Takashi DEKITA
Takeshi NAGANO
Yuta YONEYAMA
Yasunari KODAMA