Klub z Legionowa wydał komunikat, w którym tłumaczy powody obecnej, bardzo trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się przedstawiciel TAURON Ligi. Treść oświadczenia prezentujemy poniżej.

Przystępując do rozgrywek w sezonie 2022/2023 mieliśmy zagwarantowane środki na udział w rozgrywkach, jak również spłatę większości zobowiązań wobec wierzycieli. Oprócz dotychczasowych sponsorów, udało nam się pozyskać (pomimo trudnych czasów) nowego znaczącego sponsora, jak również oczekiwaliśmy na dodatkowe środki z POT na promocję Polski poprzez udział w europejskich pucharach dlatego zgłosiliśmy nasz akces do Pucharu Challenge CEV.

W piątek 13.01.2023 r. w siedzibie IŁ Capital Igor Łukasik zostaliśmy postawieni przed faktem konieczności podpisania porozumienia rozwiązującego naszą 3-letnią umowę sponsorską (na lata 2022-2024) z powodu braku płynności finansowej IŁ Capital. Pomimo wcześniejszych zapewnień o dalszym finansowaniu Spółki, Pan Igor Łukasik wycofał się z tych deklaracji i oświadczył, że nie przeznaczy w chwili obecnej żadnych środków na funkcjonowanie Spółki.

Wobec powyższego oraz dodatkowo braku obiecywanych środków z POT na promocję Polski poprzez udział w europejskich pucharach, Zarząd analizuje aktualną sytuację finansową Spółki i rozważa dalsze niezbędne działania, w tym możliwość wycofania zespołu z rozgrywek TAURON Ligi

ZARZĄD LEGIONOVIA SA

źródło: Legionovia S.A., fot. Katarzyna Kozłowska