Kwal. IO, Berlin: Kubiak w trzeci metr (wideo)

Atak Michała Kubiaka. […]