Transfery: Olga Strantzali wraca na nasze boiska

Olga Strantzali po kilkumiesięcznej przerwie, postanowiła powrócić na nasze rodzime [...]