Aleksandra Sochacka w pierwszej drużynie Impela Wrocław

Impel Wrocław ma duże tradycje szkoleniowe młodzieży. Bardzo wiele znanych [...]