Sotiris Drikos: Grupa G jest całkowicie zrównoważona

Saloniki, Grecja, 18 czerwca 2015 – dzień przed rozpoczęciem drugiej [...]