Decyzją Zarządu Klubu trener Dariusz Daszkiewicz został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu Effector Kielce.

Do czasu podjęcia decyzji o zatrudnieniu nowego szkoleniowca, obowiązki pierwszego trenera pełnił będzie dotychczasowy asystent – Adam Swaczyna. Doceniając zaangażowanie trenera Daszkiewicza w rozwój Klubu i siatkówki w Kielcach, Zarząd Klubu dziękuje za dotychczasową pracę i wyraża nadzieję na dalsze współdziałanie na innych płaszczyznach życia sportowego Klubu.

źródło: http://www.effectorkielce.com.pl/