Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Spółka Akcyjna, działając na podstawie Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej, przyznała punkty za walkower klubowi KPS Espadon Szczecin S.A. oraz ustaliła, że klub KPS Skra Bełchatów S.A. przegrywa spotkanie rozegrane pomiędzy klubami w dniu 20 października 2016 roku wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie. Decyzja wraz z uzasadnieniem została wysłana do obu zainteresowanych klubów.

Sprawa weryfikacji meczu pomiędzy drużynami Espadon – PGE Skra była przez nas rzetelnie i dokładnie analizowana. Decyzja została podjęta, a my zdajemy sobie sprawę, że kara jest dotkliwa, jednak przestrzeganie zasad i regulaminu jest niezwykle ważne w funkcjonowaniu zawodowej ligi. Mam nadzieję, że po tym przypadku uda nam się wprowadzić takie procedury, które wyeliminują możliwość pojawienia się podobnego problemu w przyszłości, a także uczulą drużyny i obsługę meczów, by nie popełniać błędów, które mogą nieść tak poważne skutki – mówi Wojciech Czayka, wiceprezes zarządu Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A.

Z ustalonego przez PLPS stanu faktycznego wynika, że w pierwszym secie meczu, przy stanie punktów 23:24 na boisku po stronie PGE Skry brało udział w meczu czterech Zawodników Obcokrajowców w rozumieniu przepisów Regulaminu. W ocenie PLPS wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie do gry czterech Zawodników Obcokrajowców ponosi sztab szkoleniowy PGE Skry Bełchatów. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu kontrola przestrzegania wymogów związanych z minimalną liczbą Zawodników Krajowych na boisku należy do komisarza technicznego, kwalifikatora, sędziego II-ego i sekretarza zawodów, jednakże bezpośrednie decyzje dotyczące zmian w zespole oraz wprowadzenia zawodników na boisko podejmuje sztab szkoleniowy.

Bezspornym jest, że błąd został popełniony przez sztab szkoleniowy PGE Skry Bełchatów. Jednak dostrzegamy też fakt, że obsługa meczu nie dopełniła swoich obowiązków i nie dochowała należytej staranności, by nie dopuścić do błędu PGE Skry lub go naprawić. Zawiódł także system protokołu elektronicznego, w którym znalazła się luka. Rozumiejąc i znając wszystkie okoliczności sprawy postanowiliśmy zawiesić do końca 2016 roku komisarza technicznego PLPS, który obsługiwał spotkanie w Szczecinie. Firma obsługująca system protokołu elektronicznego zdecydowała o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków protokolanta tego meczu do końca sezonu 2016/17. Jednocześnie czekamy też na decyzję Wydziału Dyscypliny PZPS, który rozpatrzy sprawę arbitrów tego spotkania. Co ważne, mamy także zapewnienie, że błąd w systemie protokołu elektronicznego zostanie naprawiony, co w przyszłości uchroni przed powtórzeniem się podobnej sytuacji – dodaje wiceprezes Czayka.

Odnosząc się jeszcze do oświadczenia wydanego przez PGE Skrę Bełchatów, z ustalonego przez PLPS stanu faktycznego wynika również, że nieprawdziwe jest stanowisko przedstawione przez PGE Skrę w piśmie z dnia 25 października 2016 r. jakoby pierwszy sędzia Andrzej Kuchna dostrzegł w trakcie trwania meczu Espadon – PGE Skra występowanie jednocześnie czterech Zawodników Obcokrajowców i w związku z tym zastosował § 32 ust. 4 Regulaminu. Z protokołu meczowego oraz oświadczeń złożonych przez Komisarza Technicznego, Sędziego I-ego i II-ego i Sekretarza zawodów wynika, że fakt występowania na boisku w tym samym czasie 4 Zawodników Obcokrajowców oficjalnie zgłoszony został dopiero po zakończeniu spotkania. Z w/w dokumentów nie wynika również, że w związku z zaistniałą sytuacją doszło do odebrania punktu PGE Skrze i przekazania piłki Espadonowi. Espadon zdobył dwudziesty czwarty punkt po nieudanej zagrywce zawodnika PGE Skry. PLPS wyjaśnia, że jeżeli doszłoby do zweryfikowania punktu w sposób przedstawiony przez PGE Skrę, to informacja powinna zostać odnotowana i oznaczona w protokole meczowym, co nie miało miejsca.

W ocenie PLPS, zgodnie z §35 ust. 1 pkt e) oraz § 50 Regulaminu walkower powinien zostać orzeczony w sytuacji, gdy zespół rozegrał spotkanie mając w swym składzie na boisku w tym samym czasie mniej niż 3 Zawodników Krajowych. Przesłankę rozegrania meczu należy interpretować i rozumieć jako posiadanie na boisku w każdym momencie gry przewidzianej w przepisach Regulaminu odpowiedniej liczby Zawodników Krajowych i Zawodników Obcokrajowców. W ocenie PLPS przedstawione powyżej okoliczności oraz § 35 ust. 1 pkt e) i § 50 Regulaminu w sposób jednoznaczny potwierdzają, że orzeczenie walkowera jest zgodne z przepisami PZPS oraz przepisami Regulaminu, a tym samym obligują PLPS do zweryfikowania meczu nr 32 pomiędzy Espadonem Szczecin a PGE Skrą Bełchatów jako walkower.

Biorąc pod uwagę fakt, że w krótkim czasie orzekamy drugi walkower, który związany jest z nieregulaminową liczbą graczy zagranicznych przebywających jednocześnie na boisku, rozpoczęliśmy prace nad weryfikacją i usunięciem ewentualnych luk czy nieścisłości w Regulaminie Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej. Zależy nam, by Regulamin był jak najbardziej jasny i czytelny dla wszystkich uczestników PlusLigi oraz ORLEN Ligi, i nie pozostawiał żadnych wątpliwości czy rozbieżnych interpretacji przy podejmowaniu decyzji przez osoby do tego upoważnione. W związku z tym dołożymy wszelkich starań, by w trybie pilnym stworzyć ewentualne poprawki czy też uzupełnienia – dodaje wiceprezes Czayka.

 

źródło: plusliga.pl