Rada Nadzorcza Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej przeprowadziła sprawdzenie zapisów zawartej w roku 2013 umowy wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy PLPS-em a przedsiębiorstwem TDS International S.A. odpowiadającym za system wideoweryfikacji w lidze.

System V-Challange jako pierwszy pojawił się w naszym kraju. Jest obecnie jednym z dwóch posiadających certyfikat FIVB, oraz jednym z trzech certyfikowanych przez CEV.

Wykonanie usługi zgodnie z zawartą umową każdorazowo potwierdzane jest raportem, który jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Jakiś czas temu doszło jednak do błędnego wykonania weryfikacji akcji. Została ona oceniona negatywnie, co zaowocowało brakiem wypłaty należności.

Aneks do umowy podpisany 15.08.2017 roku pierwotnie miał zapewnić wspomnianej firmie pozyskanie dodatkowego kapitału z zewnątrz przy jednoczesnej niezmienności kosztów wobec PLPS. Do listopada ubiegłego roku TDS była jedynym znanym dostawcą wspomnianych usług o porównywalnej jakości i cenie.

Rada Nadzorcza PLPS zaznacza przy tym, że rejestracja oddziału TDS Polska Sp. z o.o. w lokalu, którego współwłaścicielem jest Wiceprezes PSPS S.A. Wojciech Czayka jest niestosowne. Przyjęła przy tym jego rezygnację z pełnionej funkcji.

Ponadto Rada Nadzorcza zarekomendowała PLPS S.A. skrócenie umowy z TDS International S.A, która zgodnie ze wspomnianym aneksem miała obowiązywać do końca sezonu 2023/24 oraz przeprowadzenie przetargu na usługę wideoweryfikacji w kolejnych sezonach.

źródło: plusliga.pl